Beachhandbal

Net als voetbal en volleybal heeft ook handbal een strandversie van de sport, het zogenaamde Beach Handbal. Op enkele gebieden zoals overtredingen, onsportief gedrag, scheidsrechters en de richtlijnen voor het uitvoeren van worpen komen zaalhandbal en Beach Handbal met elkaar overeen. Er zijn echter ook een heleboel verschillen.

Zo is het speelveeld een rechthoek van 27 x 12 m. en wordt het doelgebied afgebakend door middel van een rechte lijn op 6m afstand van de doellijn. De volledige zijlijn van het speelveld is wisselzone – de wisselspelers van één ploeg bevinden zich links in de spelrichting tijdens de eerste speelhelft en rechts in de spelrichting tijdens de 2e speelhelft.

De ruimte voor de doelverdediger om het speeloppervlak te betreden is even lang en naast als het doelgebied, dus 6 m lang. De doelverdediger mag wel via de eigen wisselruimte en via de wisselruimte voor de veldspelers het speeloppervlak verlaten.Bij het wisselen moet de speler die vervangen wordt het veld verlaten hebben vooraleer zijn vervanger het speelveld betreedt – een wisselfout wordt bestraft met balverlies en een tijdelijke uitsluiting.

Een wedstrijd duurt 2 x 10 minuten met een pauze van 5 minuten. Is op het einde van een speelhelft de stand gelijk dan speelt men verder (het spel wordt hernomen met een scheidsrechtersbal) tot één ploeg scoort (golden goal). De ploeg die de eerste helft wint krijgt één punt.

De tweede speelhelft begint opnieuw met een 0-0 stand en verloopt zoals de eerste speelhelft. Wint een ploeg beide speelhelften dan wint zij de wedstrijd met 2-0. Wint elke ploeg één speelhelft dan wordt de wedstrijd beslist met het nemen van strafworpen door middel van de spelsituatie “Eén tegen de doelverdediger” waarna de winnende ploeg de wedstrijd wint met 2-1. Elk team kan per speelhelft één team time-out aanvragen

Een ploeg bestaat uit max. 8 spelers waarvan er wordt gespeeld met 3 veldspelers en één doelman. Alle spelers spelen op blote voeten. Verder wordt er gespeeld met een ronde, stroeve, rubberen bal.

Bij Beach Handbal wordt de score aangeduid door punten en niet door doelpunten – bij een geldig gemaakt doelpunt krijgt de ploeg één punt.
Er kunnen echter extra punten worden toegekend :

  • voor een in de vlucht gemaakt doelpunt (“vliegertje” of “Kempa”) krijgt men 2 punten. Bij een zogenaamd “Kempa-doelpunt” wordt de bal tijdens de sprong in de lucht gevangen en geworpen – de speler moet na zijn worp landen in het doelgebied en hij mag de bal niet slaan of stompen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.